Drigstrup_logo 

                                                               

Tak for en god gymnastiksæson 2018 - 2019.

Hold i sæson 2019 - 2020 annonceres i juni her på siden. Sæsonen starter primo september.

                      
                 


                                         

 

 

 

 

Sæsonen starter i september - se nærmere under de enkelte holdbeskrivelser.

Tilmelding på et hold er gældende for en sæson. Kontingentet opkræves én gang i sæsonen med girokort. Evt. udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til kassereren.
Bemærk: På børneholdene er kontingentet inkluderet opvisningstøj svarende til kr. 100.

Holdene følger skolernes ferieplan.

Sæsonen slutter i forbindelse med forårsopvisningen i marts måned i hallen på Kerteminde Efterskole.